درباره ما

سامانه پیام کوتاه طنین از سال 1393 با مدیریت آقای سعید خسروبیگی ، فعالیت خود را در زمینه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده شروع نمود. طنین پیامک جزء معدود سامانه هایی هست که با تمامی اپراتورهای اصلی پیام کوتاه همکاری دارد. در حال حاضر بیش از صدها شرکت خصوصی و چندین سازمان دولتی با طنین مشغول به همکاری هستند. همچنین افتخار همراهی بیش از 1000 کاربر و نمایندگی را با خود بهمراه داریم . پس با اطمینان از طنین لذت ببرید…

طنین پیامک جزء معدود سامانه هایی هست که با تمامی اپراتورهای اصلی پیام کوتاه همکاری دارد. در حال حاضر بیش از صدها شرکت خصوصی و چندین سازمان دولتی با طنین مشغول به همکاری هستند. همچنین افتخار همراهی بیش از 1000 کاربر و نمایندگی را با خود بهمراه داریم . پس با اطمینان از طنین لذت ببرید…